Jdi na obsah Jdi na menu

Zde si můžete poslechnout některé písně a básně, které zazněly během našich bohoslužeb.
Pro poslech klikněte na příslušný odkaz. Přehrávání se otevře v novém panelu. Mezi panely lze přepínat pomocí Ctrl+Tab.
Pro stažení nahrávky klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte „Uložit odkaz jako…“.

 

Rok 2017

Neděle 2. července 2017
(„Zájezd“)

společná píseň
Ó Pane, Tobě cele chci sloužit

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Očisť srdce

Hoj, věrní v boj

Pavel a Irena Dirdovi, Květoslava Richterová
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen

Tvůj kříž je plný lásky

Všechnu naději jsem složil v Hospodina

společná píseň
Stvoř srdce čisté

Neděle 25. června 2017
(45 let modlitebny)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná + Vsetín
K nám svým Slovem promlouvej

Já v hříchu ztracen byl

mužský sbor
Všechno krásné je

Neděle 16. dubna 2017
(Velikonoční neděle)

Jaromíra Košťanská
A. Volkman: Zlomek bolesti

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Noc pomíjí

Byl jsi tam

Pátek 14. dubna 2017
(Velký pátek)

Radana Fajmonová
M. Rafajová: Smíření

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Golgata

Nestyď se a pojď

Neděle 19. února 2017

tatínkové s dětmi z BJB Brno
Proč bych neměl vesel být?

Tvoje jméno vyznávám

Neděle 12. února 2017

Daniel Kašpar
A. Dvořák: Zpívejte Hospodinu píseň novou

společné písně
Nuž pějme všichni s plesáním

Ó, pojďme všichni zpívat

Neděle 8. ledna 2017

Radana Fajmonová
V. Gajdošíková: Veď mne

Neděle 1. ledna 2017
(novoroční shromáždění s brněnskou mládeží)

Miriam a Kateřina Kašparovy (instr.)
Gaudete (Radujte se)

mládež BJB Brno
Hlas Tvůj když volá mne

Vyvyšuji Tebe, Pane

 

Rok 2016

Neděle 25. prosince 2016
(Boží hod vánoční)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
V Betlémě malém

maminky s dětmi
Pásli ovce valaši; Dej Bůh štěstí

Miriam a Kateřina Kašparovy (instr.)
Child in the Manger (Dítě v jeslích)

Radana Fajmonová
M. Kohútová: Je noc…

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Andělé tam nad nivami

Neděle 11. prosince 2016

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Už smíme se těšit

Radana Fajmonová (báseň)
K. Kolman: Povstaň

Neděle 2. října 2016 (společné díkůvzdání s pardubickým sborem)

společná píseň
Bože, Tebe chválíme

Miriam a Kateřina Kašparovy
Z Tvé ruky, Pane můj

Radana Fajmonová (báseň)
Prosil jsem...

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
K nám svým Slovem promlouvej

Jásavý chvalozpěv

Chvála

společná píseň
Přijď, Králi věčný náš

Neděle 11. září 2016
(křest Veroniky Jiskrové)

Miriam a Kateřina Kašparovy (instr.)
Někdo mě vede za ruku

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Zdali znáš ten vod živých proud

Nejkrásnější den

Živý je Pán

společná píseň
Proudy živé plynou

Neděle 3. července 2016
(„Zájezd“)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
V světle svém

společná píseň
Verný si, láskavý

Miriam Kašparová (instr.)
Finale from The Water Music

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Nestyď se a pojď

Já to vím

Radana Fajmonová (báseň)
Setkání

společná píseň
Jen kdo se znovu narodil

Neděle 27. března 2016
(Velikonoční neděle)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Má jediná naděje

Nastalo jitro

Na Golgote

Radana Fajmonová (báseň)
Ježíš je Vítěz

Miriam Kašparová (instr.)
J. C. Bach: Air

společná píseň
Buď Tobě sláva

Pátek 25. března 2016
(Velký pátek)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Jen krev

Chvalozpěv

Jak úžasná

Miriam Kašparová (instr.)
Kristus příklad pokory

Radana Fajmonová (báseň)
Avšak

Neděle 21. února 2016

tatínkové s dětmi ze sboru BJB Brno
Ó, jak vzácné štěstí pro mne

Ať jsi velký nebo malý

Pátek 1. ledna 2016
(novoroční shromáždění)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Aj, Růže rozvila se

Zpívám o lásce

skupinka mládeže Nové Město na Moravě
Má duše žíznivá

Radana Fajmonová (báseň)
Modlitba

 

Rok 2015

Neděle 27. prosince 2015

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Jen jesličky chudé

Když Bůh světu Syna svého dal

Radana Fajmonová (báseň)
Šlo dítě Boží v chladný svět

Pátek 25. prosince 2015
(Boží hod vánoční)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Čas radosti, veselosti

Ó, Betléme, ty maličký

To pastýřům, když na horách

Miriam a Kateřina Kašparovy (instr.)
O, Leave Your Sheep

Radana Fajmonová (báseň)
A na zemi pokoj

Neděle 4. října 2015
(společné díkůvzdání s pardubickým sborem)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Hned ráno probuď se k chvále

Miriam Kašparová (instr.)
Díky

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Dáváš nám vzácné Slovo

sestry ze stanic sboru BJB Pardubice (+ shromáždění)
Vše, co mohu dát, je chvála

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Znám svého Otce

Radana Fajmonová (báseň)
Miluješ mne?

Kateřina Kašparová
Chval radostně vždy Pána

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Ať dobrý Bůh

Neděle 16. srpna 2015

rodina Matějovských
Bůh je síla má

Tvoje jméno vyznávám

Neděle 9. srpna 2015

Miriam a Kateřina Kašparovy
Ježíši Kriste, Pastýři náš

rodina Matějovských
Bůh tě má rád Mám zde Přítele

Neděle 2. srpna 2015

rodina Grindlerových
Všechno krásné je

Dávej pozor

Už se těším na ten den

Neděle 19. července 2015

mládež a dorost BJB Brno
Ryzí srdce

Kdo mě z pout mých ven vyvodí

Chval písní Pána Ježíše

Neděle 5. července 2015
(„Zájezd“)

Miriam Kašparová (instr.)
Na dveře někdo klepá tvé

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Jas, jas, jas

Od tvorstva celým vesmírem

Jezu, Pane milý

společná píseň
Zmíraje s ježíšem

společná píseň
Tak jaký jsem

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Já v hříchu ztracen byl

společná píseň
Buď Pánu čest

Neděle 3. května 2015

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Pane, vediž dítko své

Neděle 19. dubna 2015

skupinka mládeže Nové Město na Moravě
Jaká nádherná zář

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Veď mne, Pane můj

Neděle 5. dubna 2015
(Neděle velikonoční)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Ve skalním hrobě spal

To můj je Pán

Předivná milost Páně

Pátek 3. dubna 2015
(Velký pátek)

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Já pro tebe jsem mřel

Ó, Beránku Boží

Radana Fajmonová (báseň)
M. Rafajová: Tichounce, tiše

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Kristus Ježíš zemřel pro mne

Čtvrtek 1. ledna 2015

Radana Fajmonová (báseň)
K. Kolman: K branám perlovým

skupinka mládeže Nové Město na Moravě
Svaté jméno máš / Your Personal Jesus

Chválu vzdejte Hospodinu

Do tvých starostí

Bůh je síla má

pěvecký sbor BJB Pustá Rybná
Mého žití čas

 

 

Přejít do archivu písní a poezie 2012–2014