Jdi na obsah Jdi na menu

Zde si můžete poslechnout záznamy z našich bohoslužeb. Pro poslech klikněte na příslušný odkaz s označením „(MP3)“.
Přehrávač se otevře v novém panelu prohlížeče. (Mezi panely lze přepínat i  pomocí Ctrl+Tab.)
Pro stažení nahrávky do svého zařízení pak můžete kliknout na tlačítko „Stáhnout“ vpravo nahoře.

Z nedělí, kdy se z důvodu protiepidemické uzávěry společná shromáždění nekonala, jsou níže k dispozici audionahrávky či přepisy kázání, nebo alespoň poznámky bratří, kteří by za běžných okolností měli přípravu kázání na starost, a případné další příspěvky.

 

Neděle 14. srpna 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Bůh zjevoval své úmysly Abrahamovi a může je zjevovat i nám – Genesis 18,17 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Krizové situace a Boží oslovení v životě Abrahama – Genesis 22,14-18 (MP3)

Neděle 7. srpna 2022

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Nepřipravme se o zaslíbení Božího království lpěním na pozemských věcech – Lukáš 18, 18-30 (MP3)

písně – mládež JB Mladá Boleslav
Hoden je Beránek • Ty sám mi vládni • Vzdáváme Ti chválu • Vodu ve víno změnil's (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Labyrint světa a ráj srdce – Matouš 13, 45-46 (MP3)

Neděle 31. července 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Náš Bůh je první i poslední, svrchovaný, věčně jsoucí – Exodus 3,13-15 (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Hora Proměnění v životě Ježíšově i v našem – Lukáš 9,28-36 (MP3)

Neděle 24. července 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Lidská sláva versus Boží sláva – Jan 12,42-43 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Rozdílné přístupy k Boží slávě – Jan 12, 27-30.37-43 (MP3)

Neděle 17. července 2022

br. Václav Kašpar - kázání
Boží pravdomluvnost – jistota pro nebezpečné časy – Židům 6,16-20; 2. Timoteovi 3,1-5 (MP3)

Neděle 10. července 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
On musí růst, já se menšit – Jan 3,30 (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání
Jak uslyšíš Boží hlas? – Matouš 6,6; 1. Královská 6; 1. Královská 19 (MP3)

Neděle 3. července 2022
(První červencová neděle)

instrumentálka
Hallelujah (Händel) (VIDEO)audionahrávka (MP3)

br. Jaromír Kašpar - úvodní slovo
Přivítání, úvodní slovo o Boží slávě (MP3)

br. kazatel Luděk Šíp - úvod k modlitbám
Být světlem – Matouš 5,14-16 (MP3)

br. kazatel Dobroslav Stehlík - pozdravy, vzpomínky, básně; Husův odkaz
Pozdravy; vzpomínky na zájezdy do Pusté Rybné; dvě básně br. Josefa Fajmona; připomínka odkazu Mistra Jana Husa (MP3)

br. kazatel Dobroslav Stehlík - kázání
2. Timoteovi 2,1-13 (MP3)

píseň - duo
Statečně v boji stůj (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň - kvartet
Pán Bůh je láska (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň - sbor
Úchvatná nádhera vysokých hôr (VIDEO)audionahrávka (MP3)

br. Jaromír Kašpar - průvodní slovo
průvodní slovo k písním z archivu (MP3)

písně archivní
Příteli, jenž bloudíš (br. kaz. D. Průša, záznam z r. 2010 pořízený br. M. Grindlerem);
Amazing Grace (hudební skupinka ze Stevensburg Baptist Church, záznam z r. 2022) (MP3)

Neděle 26. června 2022

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Cesta do Hospodinova domu – Žalm 122,1-9; Efezským 2,20-22 (MP3)

br. Tomáš Kratochvíl - svědectví
Svědectví o lékařské misi v Ghaně (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Naděje, kterou nám dává Bůh – Římanům 5,1-5 (MP3)

Neděle 19. června 2022
(Bohoslužba k 50. výročí otevření modlitebny)

br. Pavel Fajmon - ohlédnutí za školním rokem v NŠ
Slovíčko k zakončení školního roku v nedělní škole (MP3)

píseň z nedělní školy
Cesta k nebi (MP3)

br. kazatel Daniel Hýsek - pozdravy, vzpomínky, úvahy, kázání
Pozdravy, zejména od br. kazatele Richarda Nováka; vzpomínky, úvahy;
kázání (Otázka víry – Jakub 2,17-18. Pohled na minulost – Lukáš 9,62; Galatským 1,4; Deuteronomium 6,5-7) (MP3)

br. Jaromír Kašpar - pozdravy
Pozdravy od br. faráře Miloslava Plecháčka a br. kazatele Luďka Šípa (MP3)

instrumentálka
Butterflies (MP3)

píseň archivní
Vyprávět slyšel jsem (R. a H. Novákovi, záznam z r. 2020) (MP3)

píseň - sbor
Radost mi vrátila Golgata (br. kaz. D. Průša ze záznamu, zpěváci live) (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň - sbor
Předivná milost Páně (hudební skupinka ze Stevensburg Baptist Church ze záznamu, zpěváci live) (VIDEO)audionahrávka (MP3)

br. Daniel Kašpar - čtené pojednání projektanta modlitebny
pojednání br. Blahoslava Fajmona o technických a duchovních aspektech řešení stavby modlitebny (MP3)

Neděle 12. června 2022

br. Václav Kašpar - kázání
Přístup k ospravedlnění a spasení skrze víru – Římanům 3,28; Efezským 2,8-10 (MP3)

Neděle 5. června 2022

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Bůh dává příležitosti k setkání se zvěstí Jeho slova – Joel 3,1-5 / 2,28-32 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Duch svatý: vyučující, přimlouvající se, ukazující na Pána Ježíše Krista, připomínající, utěšující – Skutky 1,1-13 ; Jan 14,25-27 (MP3)

Neděle 29. května 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Dívejme se na Boží slávu – Jan 17,24 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 17,4-5.24 (MP3)

Neděle 22. května 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Následováníhodný přiklad malé dívky s velkou vírou a velkým srdcem – 2. Královská 5,2 (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Důvody k radosti a vděčnosti nejen v den odpočinku – Žalm 92,1-16 (MP3)

Neděle 15. května 2022

br. Václav Kašpar - kázání
Záchrana v Kristu – Skutky 4,12; Lukáš 16,19-31 (MP3)

Neděle 8. května 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Můžeme přicházet do Božích příbytků a těšit se z toho – Žalm 93,1a.5 (MP3)

br. Oliver Vít - kázání
Judský král Jóšafat a jeho kroky víry jako příklad pro nás v dnešní době – 2. Paralipomenon 17,1-6; 20,1-30 (MP3)

br. Zdeněk Pokorný - povzbuzení
Inspirativní postoje krále Davida v době stěhování truhly smlouvy – 2. Samuelova 6,1-23 (MP3)

Neděle 1. května 2022

br. Jaromír Kašpar - kázání
Křesťan a kompromisy – Galatským 6,11-18 (MP3)

Neděle 24. dubna 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Buďme vděční Pánu Ježíši, že můžeme věřit Jemu, a nepřistupovat na falešné nabídky – Jan 8,44 (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Důsledky Kristova zmrtvýchvstání – 1. Korintským 15,1-9; Matouš 27,62 – 28,15 (MP3)

Neděle 17. dubna 2022
(Velikonoční neděle)

br. Pavel Fajmon - úvod k modlitbám
Připomínání si Božího vysvobození a daru spasení – Exodus 20,2 (MP3)

píseň
Staré příběhy (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Izaiáš 53,9; Skutky 2,32; Skutky 4,33 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - zamyšlení
Genesis 8,13-17 (MP3)

Pátek 15. dubna 2022
(Velký pátek)

br. Daniel Kašpar - úvod k modlitbám
Modlitba a hledání Boží vůle jako prevence vejití do pokušení – Lukáš 22,39-42; Jan 6,37-40 (MP3)

píseň
Zdali znáš ten vod živých proud (MP3)

báseň
Balada o Jidášovi (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Sedm posledních slov našeho Spasitele z kříže – Jan 19,16-37;
(Lk 23,34; Lk 23,43; J 19,26-27; Mt 27,46; J 19,28; J 19,30; Lk 23,46) (MP3)

Neděle 10. dubna 2022

br. Daniel Kašpar - úvod k modlitbám
Bůh dopouští těžké věci, ale také dává vysvobození a zaslibuje obnovu – Zachariáš 8,1-8 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Zjevení 12,1-18 (MP3)

Neděle 3. dubna 2022

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Jedině Bůh je skutečně svrchovaný a spravedlivý – Žalm 9, 2-9 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Žalm 11,1-7 (MP3)

Neděle 27. března 2022

br. S. Ilčenko - úvod k modlitbám
V Kristu jsme Božími dětmi, On je naše útočiště – Žalm 91 (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Lukáš 13,1-9 (MP3)

Neděle 20. března 2022

br. Václav Kašpar - kázání
Izaiáš 53,4-12; Žalm 50,15 (MP3)

Neděle 13. března 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Držme se toho, co máte v Kristu – Zjevení 2,25-27 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Žalm 2,1-12 (MP3)

Neděle 6. března 2022

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Bůh koná své dílo i v těžkých dobách – Žalm 91, 9-16 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Korintským 1,18-25 (MP3)

Neděle 27. února 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Hledejme východisko u Krista, On přemohl zlo – Efezským 2,1-2 (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Večeře Páně – Matouš 26,26-29 (MP3)

Neděle 20. února 2022

br. Václav Kašpar - kázání
Kazatel 4,17 - 5,1; Nehemiáš 9,17 (PDF)

Neděle 13. února 2022

br. Dan Hammer - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Buďme jako zrcátko odrážející Boží slávu i k těm, kteří se k Bohu točí zády – 1. Janova 1,5 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Lukáš 2,8-9; Jan 11,4.40 (MP3)

Neděle 6. února 2022

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Římanům 12,1-3 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 4,1-11 (MP3)

Neděle 30. ledna 2022

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Vidět Boží slávu – Jan 11,40 (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
2. Korintským 10,1-18 (MP3)

Neděle 23. ledna 2022

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Záznam ani přepis kázání bohužel není k dispozici.

Neděle 16. ledna 2022

br. Václav Kašpar - kázání
Genesis 25,20-34; Genesis 32,24-30 (MP3)

Neděle 9. ledna 2022

br. Antonín Fajmon - kázání
Skutky 1,1-14 (MP3)

Neděle 2. ledna 2022

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Korintským 15,57; Římanům 8,34b-37 (MP3)

píseň
Bohu pak chvála (MP3)

br. Oliver Vít - svědectví
O Božím jednání během Covidu (MP3)

Sobota 1. ledna 2022
(Nový rok)

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Micheáš 6,8 (MP3)

br. Daniel Kašpar - svědectví
O snech, Boží prozřetelnosti, ochraně a pomoci (MP3)

br. Daniel Kašpar - písnička s příběhem
We are climbing Jacob’s ladder, životní příběh interpreta – G. B. Shea (MP3)

společná píseň
Cesta k nebi je jak žebřík (MP3)

br. Pavel Fajmon - kázání
Genesis 28,10-16; Matouš 25, 34-45 (MP3)

společná píseň - zpívaná modlitba
Pane, díky (MP3)

Neděle 26. prosince 2021

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Záznam ani přepis kázání bohužel není k dispozici.

Sobota 25. prosince 2021
(vánoční bohoslužba)

br. Pavel Fajmon - úvod k modlitbám
Numeri 24,17-19 (PDF)

br. Václav Kašpar - kázání
Zjevení 21,6-8; Lukáš 2,10-14 (PDF)

Neděle 19. prosince 2021

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
„Ať se mi stane podle Tvého slova“ – Lukáš 1,26-30.38 (MP3)

písně skupinky
Joy to the world (instrumentální); Čtyři adventní svíce (MP3)

br. kazatel Michal Petratur - kázání
Lukáš 18,1-8; Římanům 13,11-14 (MP3)

Neděle 12. prosince 2021

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Pán Ježíš chce tvoje srdce, neměj strach a nermuť se! – Matouš 2,1-3 (MP3)

br. Daniel Kašpar - píseň
Tomu, kdo pro žal hlavu věší (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Matouš 11,11-19 (MP3)

Neděle 5. prosince 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Izaiáš 61,1-6; Lukáš 4,14-30 (MP3)

Neděle 28. listopadu 2021

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Lukáš 1,5-20 (MP3)

Neděle 21. listopadu 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Žalm 61; Daniel 2,1-4.10-11.46.49 (MP3)

Neděle 14. listopadu 2021

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Zjevení 2,7 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Zjevení 3,12.21 (MP3)

Neděle 7. listopadu 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 5,27-39 (MP3)

Neděle 31. října 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Přísloví 19,8; Přísloví 24,3-7 (MP3)

Neděle 24. října 2021

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Boží adopce – Efezským 1,5 (MP3)

br. Daniel Kašpar - slovíčko a písně
Díků-vz-dání; Za co děkoval Pán Ježíš; Příběh o nasycení zástupů; Děkuji (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Žalm 40,1-7 (MP3)

Neděle 17. října 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Lukáš 7,36-50 (MP3)

Neděle 10. října 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Žalm 118,1-29; Zjevení 4,11 (MP3)

Neděle 3. října 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Žalm 108,1-7; Židům 4,7 (MP3)

Neděle 26. září 2021

ses. Daniela Plevová - slovíčko pro děti
Jak reagujeme na hlas Ducha svatého? (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání
Lukáš 5,17-26 (MP3)

br. Josef Švec - svědectví
Svědectví (MP3)

Neděle 19. září 2021

br. Daniel Kašpar - báseň
Služebník (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 25,14-30 (MP3)

Neděle 12. září 2021

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Potřebnost praxe (MP3)

hosté z BJB Jablonec n. N. - pozdravení a píseň
Díky za Tvůj kříž (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Matouš 18,23-35 (MP3)

Neděle 5. září 2021

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Jan 3,12-13 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Zjevení 15,23-35 (MP3)

Neděle 29. srpna 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Izaiáš 55,6-11; Matouš 18,2-3 (MP3)

Neděle 22. srpna 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Kazatel 11,1-6; Matouš 13,1-23 (MP3)

Neděle 15. srpna 2021

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Izaiáš 55,8-9 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Izaiáš 40,25-31 (MP3)

Neděle 8. srpna 2021

br. Josef Švec - pozdravení
Pozdravení a zkušenost (MP3)

mládež JB Mladá Boleslav - písně
Děkuji, Pane můj; Můj Bůh je můj štít; Se vším, co mám (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Lukáš 14,12-24; Skutky 13,45-48 (MP3)

Neděle 1. srpna 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 8,23-27; Galatským 2,1-21 (MP3)

Neděle 25. července 2021

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Genesis 2,15-17; Zjevení 20,14 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Efezským 2,1-8 (MP3)

ses. Radana Fajmonová - báseň
V. Obdržálková: Setkání (MP3)

Neděle 18. července 2021

rodina Grindlerových - pozdravy a písně
Každý může šťastný být; Připravujte cestu; Teď přišel čas (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Přísloví 22,28 a 23,10-12 (MP3)

Neděle 11. července 2021

ses. Daniela Plevová - slovíčko pro děti
Nebezpečná závist (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání
Čím se chlubíme? – Římanům 5,1-11 (MP3)

Neděle 4. července 2021
(První červencová neděle)

instrumentální úvod
Byť i horstva mocné valy (MP3)

přivítání
Přivítání (MP3)

společná píseň
V den Páně, ten den klidu (MP3)

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Jan 6,60-68 (MP3)

společná píseň
Již mnoho let (MP3)

br. Petr Pilnáček - pozdravení
Pozdrav z BJB Vysoké Mýto (MP3)

blok písní
Díky za toto krásné ráno (MP3)
Jak úžasná (MP3)
V Tobě je radost (MP3)
Myslete na Kanaán (MP3)

br. kazatel Luděk Šíp - zamyšlení
Lukáš 5,1-3 (MP3)

společná píseň
Ó, víro otců (MP3)

br. kazatel Miroslav Jersák - kázání
Židům 13,7-8 (MP3)

společná píseň
Tam k nebes výši povznes zraky (MP3)

nahrávka br. kazatele Rudolfa Petra
Povzbuzení z archivu (MP3)

slovo na cestu
Slovo na cestu a požehnání (MP3)

společná píseň
Včera, dnes i na veky (MP3)

Neděle 27. června 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Marek 6,30-44 (MP3)

Neděle 20. června 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Job 3,25-26 (MP3)

Neděle 13. června 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Židům 1,1-5 a 2,1; Římanům 10,1-13 (MP3)

Neděle 6. června 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Přísloví 22,11; 1. Petrova 1,22 (MP3)

Neděle 30. května 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Job 1,6-12; 2,1-7 (MP3)

Neděle 23. května 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Přísloví 24,30-34; Lukáš 21,25-33 (MP3)

Neděle 16. května 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Jan 20,19-29 (II.) (MP3)

Neděle 9. května 2021

píseň z archivu (prosinec 2019) - BP 372
Ty staré, staré zvěsti (MP3)text písně (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
1. Petrova 1,3-7 (MP3)

píseň z archivu (srpen 2019) - BP 567
Pánova dobrota predivná (MP3)text písně (PDF)

Neděle 2. května 2021

píseň - BP 214
Na kříži jsi, Jezu tichý (MP3)text písně (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Jan 20,19-29 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň - BP 169
Pojď k Spasiteli (MP3)text písně (PDF)

Neděle 25. dubna 2021

br. Dobroslav Roušar - kázání z archivu (květen 2009)
Exodus 32,1-20; Židům 3,12-15 (MP3)

píseň z archivu (říjen 2018) - BP 343
Ó, ujmi ruku moji (MP3)text písně (PDF)

Neděle 18. dubna 2021

br. Antonín Fajmon - nedělní zamyšlení
1. Korintským 3,11-20 (MP3)

Tuto neděli je od 9:35 hod. prostřednictvím České televize vysílána mimořádná bohoslužba Bratrské jednoty baptistů konaná v prostorách Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Hájích. Dovolujeme si na toto vysílání odkázat. Na níže uvedeném odkazu bude možno sledovat jak přímý přenos, tak i záznam této bohoslužby.

televizní vysílání bohoslužby BJB – slovem slouží br. kazatel Pavel Coufal
Přímý přenos / záznam bohoslužby (ODKAZ - ČT2)

Neděle 11. dubna 2021

br. Václav Kašpar - kázání
1. Královská 13,7-24 (MP3)

Pondělí 5. dubna 2021
(Velikonoční pondělí)

píseň
V Tobě je radost (MP3)

br. Jaromír Kašpar - zamyšlení
Sedm Ježíšových slov na kříži (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

instrumentální skladba - odkaz
J. Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži (VIDEO)
(interpretace: Chiara String Quartet, 2018)

Neděle 4. dubna 2021
(Velikonoční neděle)

píseň
Šly zrána ke hrobu (MP3)

br. Václav Kašpar - zamyšlení
Velikonoční zamyšlení (MP3)

báseň
Pán Ježíš zemřel za mě i za tebe (MP3)

br. Pavel Fajmon - zamyšlení
O dluzích a dlužnících (PDF)

píseň
Lord, I lift Your name on high / Tvoje jméno vyznávám (MP3)(VIDEO)

báseň
M. Rafajová: Lásky své nelituj (MP3)

br. Antonín Fajmon - zamyšlení
1. Korintským 15,53-57 (MP3)

píseň
Buď sláva Bohu (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 24,1-3; Jan 20,2-18 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň
Buď Tobě sláva (MP3)

Pátek 2. dubna 2021
(Velký pátek)

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Mít pohled obrácený na Kristův kříž (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň
Zde ruce mé (MP3)

píseň - BP 461
Kto ku Kristu na kríži upiera zrak (MP3)text písně (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Numeri 21,4-9; Jan 3,14-16 (VIDEO)audionahrávka (MP3)

Neděle 28. března 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Skutky 8,26-40 (MP3)

Neděle 21. března 2021

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
Mít naději zakotvenou v nebesích (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis modlitebního úvodu (PDF)

píseň z archivu (červen 2016)
Jeť Pán světlo mé (MP3)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…navěky. Amen. (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Exodus 3,10 – 4,12 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
shrnutí hlavních myšlenek kázání (PDF)

píseň
Cestu úzkou znám (MP3)

Neděle 14. března 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Tesalonickým 5,12-24 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň z archivu (květen 2020) - BP 138
Boží Duch kde pracuje (MP3)text písně (PDF)

Neděle 7. března 2021

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…neboť Tvé je království i moc i sláva (PDF)

br. Antonín Fajmon - kázání
Židům 11,1.33-40 a 12,1-11 (MP3)

píseň - BP 552
Oblak svedkov Pána chváli (MP3)text písně (PDF)

Neděle 28. února 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Žalm 38 (MP3)

píseň z archivu (červenec 2018) - BP 403
Slož, co srdce tísní (MP3)text písně (PDF)

Neděle 21. února 2021

píseň z archivu (červenec 2020) - BP 170
Pojďte a srdce svá otevřete (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 4,1-13 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň - BP 293
Hrad přepevný jest Pán Bůh náš (MP3)text písně (PDF)

Neděle 14. února 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 15,4a (MP3)

píseň z archivu (listopad 2018)
Hvězdou mojí jasnou (MP3)text písně (PDF)

Neděle 7. února 2021

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
…a odpusť nám naše viny… (VIDEO)
komiks O marnotrantném synovi (PDF)
obrázkové čtení Návrat marnotratného syna (PDF)
odkaz pro sdílení fotografií (WEB)

br. Václav Kašpar - kázání
2. Korintským 10,17-18; Jan 14,1-7 (MP3)

píseň
Ježíš, Ježíš je Pán (MP3)

Neděle 31. ledna 2021

píseň z archivu (září 2020)
Pojďte ke mně všichni (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 11,25-30 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň z archivu (listopad 2017)
Pojď ke mně jen (MP3)

Neděle 24. ledna 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 14,8-12; Jan 15,5 (MP3)

píseň
Být, Jezu, Tvůj (MP3)

Neděle 17. ledna 2021

píseň – BP 586
Sláva Ti, Bože (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…chléb náš vezdejší dej nám dnes (PDF)

br. Václav Kašpar - kázání
3. list Janův 11; Přísloví 12,5-15 (MP3)

píseň z archivu (2011)
Jen krev (MP3)text písně (PDF)

Neděle 10. ledna 2021

píseň z archivu (2019) – BP 590
Až potud nám pomáhal (MP3)text písně (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Žalm 121 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň z archivu (2018) – BP 290
Pod ochranou Nejvyššího (MP3)text písně (PDF)

Neděle 3. ledna 2021

br. Pavel Fajmon - konfrontace čísel, grafů a biblických veršů
2020/2021 - Komu a čemu věřit? (PDF)

br. Antonín Fajmon - kázání
Zjevení 21,1-7 (MP3)

br. Daniel Kašpar - zamyšlení
Jan 1,9-12 (MP3)

píseň – EZ 280
Otce nebeského pochvalme z milosti (MP3)text písně (PDF)nahrávka (FB)

Pátek 1. ledna 2021
Nový rok

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
Dívat se dál než na to časné - Žalm 17,14-15 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis modlitebního úvodu (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Svatba Beránkova - Zjevení 19,6-9 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
zkrácený přepis kázání (PDF)

píseň z archivu (2011)
Den nastává (MP3)text písně (PDF)

Neděle 27. prosince 2020

br. Václav Kašpar - kázání
2. Korintským 4,3-6 (MP3)

Pátek 25. prosince 2020
vánoční bohoslužba

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Matouš 16,1-6.13-17 (MP3)

píseň – BP 57
Sláva Tebe, dobrý Bože náš (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - kázání
Lukáš 2,9-10; Filipským 4,4 (MP3)

Neděle 20. prosince 2020

Nedělní škola nadále online.

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…buď vůle Tvá (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
…buď vůle Tvá (VIDEO)


Nahrávky ze shromáždění:

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Nebýt sami – Římanům 8,31 (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Bůh je s námi – Matouš 1,18-25 (MP3)

píseň – BP 62
V nadhviezdnej výšine (MP3)text písně (PDF)

Neděle 13. prosince 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
Filipským 4,4-7 (MP3)text kázání (PDF)

píseň – EZ 277
Noc ke konci se kloní (MP3)text písně (PDF)

Neděle 6. prosince 2020

Protože tuto neděli se po několikatýdenním přerušení konalo (zatím však s velmi omezeným počtem účastníků) shromáždění v naší modlitebně a protože přímý přenos pro ty, kteří se nemohli zúčastnit osobně, nejsme s to zajistit, rádi jsme využili nabídku sdíleného kázání, které nám (jako i dalším sborům) poskytl předseda VV BJB bratr kazatel Pavel Coufal z Brna.

br. kazatel Pavel Coufal - sdílené kázání
„Přichází ten, který je naší nadějí“ – Izaiáš 9,1-6 (VIDEO)audionahrávka (MP3)


Nedělní škola s ohledem na výše zmíněné kapacitní omezení prozatím online.

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti a jejich rodiče
…přijď království Tvé (PDF)


Nahrávky ze shromáždění:

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Lukáš 2,19-20 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Lukáš 2,1-20 (MP3)

Neděle 29. listopadu 2020

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
…duchem/Duchem jsem s vámi - Koloským 2,5a (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň – BP 492
V den Páně, v ten den klidu (MP3)text písně (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Najez se! – Přísloví 26,13-16 (VIDEO)přepis kázání (PDF)audionahrávka (MP3)

píseň – BP 522
Nech príde Tvoje kráľovstvo (MP3)text písně (PDF)


adventní pozdrav br. kazatele Pavla Coufala, předsedy výkonného výboru BJB
Adventní pozdrav (VIDEO)přepis (PDF)

Neděle 22. listopadu 2020

píseň – BP 18
Ó, slávny je Boh (MP3)text písně (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 15,21-28 (MP3)text kázání (PDF)videonahrávka kázání (VIDEO)

píseň – BP 36
Ó, velký Bože (MP3)text písně (PDF)

Neděle 15. listopadu 2020

píseň – BP 152
Mnoho je duší (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…posvěť se jméno Tvé (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
…posvěť se jméno Tvé (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis slovíčka (PDF)

píseň - nedělní škola - Dudkovi z ČCE
Hosana (VIDEO)Hosana (MP3)
Hosana - noty a text písničky (PDF)

br. Václav Kašpar - kázání
Matouš 5,1-12 (MP3)text kázání (PDF)

píseň – BP 421
Len v Tvojom zajatí (MP3)text písně (PDF)

Neděle 8. listopadu 2020

píseň – BP 5
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (MP3)text písně (PDF)

br. Antonín Fajmon - kázání
1. Mojžíšova 3,1-5 (MP3)text kázání (PDF)

píseň – BP 248
Bez Ježiša, hoc by som mal všetko (MP3)text písně (PDF)

Neděle 1. listopadu 2020

píseň – BP 6
Hospodin zástupů (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…který jsi v nebesích (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 5,1-12 (MP3)text kázání (PDF)videonahrávka kázání (VIDEO)

píseň – BP 128
Ježíši krásný (MP3)text písně (PDF)

Neděle 25. října 2020

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Důvěra – Marek 4, 36–41; Matouš 14, 24–32 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přibližný přepis promluvy (PDF)

píseň z archivu
Bouře na moři (MP3)

Neděle 18. října 2020

píseň – BP 1
Bože, Tebe chválíme (MP3)text písně (PDF)

S ohledem na okolnosti jsme se rozhodli do bohoslužeb „na dálku“ zahrnout už i program nedělní školy. Prosíme tedy rodiče, buďte dětem při ‚studiu‘ nápomocni – vytiskněte či promítněte, dovysvětlete, rozviňte, předškoláčkům přečtěte – zkrátka, jak bude potřeba. Děkujeme.

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
Otče náš – východiska na úplný začátek (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
Otče náš – oslovujeme Pána Boha jako Jeho děti (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis slovíčka (PDF)Návrat marnotratného syna – omalovánka (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Marek 2,1-12 (MP3)text kázání (PDF)videonahrávka kázání (VIDEO)

píseň – BP 133
Ó, pojďme všichni zpívat o Pánu Ježíši (MP3)text písně (PDF)

Neděle 11. října 2020

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Daniel 6,4-11 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 5,1-11 (MP3)

Neděle 4. října 2020

br. Pavel Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Síla přímluvy - 1. Mojžíšova 18,23-33 (MP3)

br. Daniel Kašpar - zamyšlení; písňový text
Uvažování o Božích lekcích v kontextu doby; Keď zaveje Duch Boží (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Marek 1,1-22; Marek 2,13-17 (MP3)

Neděle 27. září 2020

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání (sestřih)
Křesťanova gramotnost - Zjevení 1,8 a 22,13; Matouš 28,19-20 (MP3)

V důsledku nedopatření tentokrát nedisponujeme souvislým záznamem. Nabízíme proto bezmála úplný sestřih, vytvořený více či méně plynulým propojením několika kratších nahrávek, které pořídili a ochotně poskytli naši hosté (děkujeme!). Věříme, že i takto bude zvěstované slovo k užitku.

Neděle 20. září 2020

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Jan 14,6 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 14,1-11; Skutky 17,24-27 (MP3)

Neděle 13. září 2020
křestní shromáždění

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
Koloským 1,15-20 (MP3)

písně
V márnosti som život utrácal; Dřevěný hrubý kříž všechno mění (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání dopoledne
Koloským 2,1-15 (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání odpoledne
Filipským 3,3-14 (MP3)

Neděle 6. září 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
Žalm 78,1-8; 1. Samuelova kap. 18 a 24 (MP3)

Neděle 30. srpna 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Žalm 23; Jan 10,11 (MP3)

Neděle 23. srpna 2020

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Největší sláva; Jan 17,20-23 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 13,1-5 (MP3)

Neděle 16. srpna 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Marek 10,17-31; Lukáš 12,32-34 (MP3)

Neděle 9. srpna 2020

mládež ze sboru Jednoty bratrské Mladá Boleslav - písně
Děkuji, Pane můj; Tvoje láska; Tys mi dal křídla (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Skutky 17,15-34 a Jan 1,10-14.18 (MP3)

Neděle 2. srpna 2020

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
2. Královská 5,1-7 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
2. Královská 5,8-17 (MP3)

Neděle 26. července 2020

br. kazatel Milan Kern - kázání
1. Mojžíšova 18,20-33 (MP3)

br. Antonín Fajmon - zkušenost
Povzbuzení díky setkání s dalšími křesťany v situacích, kdy to běžně nečekáme (MP3)

Neděle 19. července 2020

br. Oliver Vít - svědectví
Svědectví o pobytu v nemocnici (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Jakub 1,22-24 a 1. Korintským 13,12 (MP3)

Neděle 12. července 2020

ses. Daniela Plevová - slovíčko pro děti
Koho má Pán Bůh na světě nejraději? (MP3)

rodina Grindlerových - povzbuzení a písně
Efezským 5,15-20; Mám zde Přítele; Přišel bych rád; Jako po dešti slunce jas (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání
Matouš 13,44 (MP3)

Neděle 5. července 2020
(První červencová neděle)

přivítání
Přivítání (MP3)

společná píseň
Ta údolí, ty hory (MP3)

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Jan 19,19-22 (MP3)

společná píseň
Verný si, láskavý (MP3)

ses. Daniela Plevová - slovíčko pro děti
Víra a čekání; Žalm 42,6 / 42,12 / 43,5 (MP3)

br. Petr Kadlec - pozdravení
Pozdrav hostů z CB Česká Třebová (MP3)

br. Oliver Vít - pozdravení a svědectví
Vděčnost Bohu; Žalm 95,1-7a (MP3)

ses. Jitka Coufalová - pozdravení
Pozdrav hostů z BJB Brno (MP3)

společná píseň
Ó, pojďme všichni zpívat (MP3)

br. kazatel Luděk Šíp - kázání
Filipským 1,12-26 (MP3)

společná píseň
Kdo Bohu ve všem oddává se (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - zamyšlení
Zamyšlení nad odkazem M. Jana Husa (MP3)

společná píseň
Čuj, kto meno Krista nosíš (MP3)

slovo na cestu
Slovo na cestu a požehnání (MP3)

společná píseň
Proudy živé plynou (MP3)

Neděle 28. června 2020

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Učit se o Pánu Bohu je dobré, ale je to málo: Je třeba s Ním žít a učit se od Něj; Efezským 2,8-9 (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Lukáš 13,4-5; Kazatel 7,15-20 (MP3)

Neděle 21. června 2020

br. Pavel Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Poučení z velké vody: Jak nám mohou i nepříjemné věci být v důsledku prospěšné? (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Římanům 8,14; Jan 15,4-5.9 (MP3)

Neděle 14. června 2020

Shromáždění se nekonalo z důvodu mimořádné situace v obci.

Neděle 7. června 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 16,13-23 (MP3);   text kázání (PDF)

Neděle 31. května 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Joel 2,28-32; Jan 16,13-14 (MP3);   text kázání (PDF)

Neděle 24. května 2020

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 3,8 (MP3);   přibližný přepis kázání (PDF)

Neděle 17. května 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Korintským 1,10-31 (MP3) ;   text kázání (PDF) ;   nahrávka kázání (na YouTube)

br. Pavel Fajmon - několik myšlenek, postřehů a názorů
Něco o církvi a Božím soudu - Matouš 7,22-23; Matouš 25,31-41 (PDF)

Neděle 10. května 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Skutky 17,30-31 a Lukáš 15,11-24 (MP3) ;   text kázání (PDF)

Neděle 3. května 2020

br. Antonín Fajmon - resumé kázání
Jan 6,26-27.35.55-56 (PDF)

ses. Radana Fajmonová - příspěvek k zamyšlení
výňatek z knihy Brennana Manninga „Uchvácen Kristem“ (PDF)

Neděle 26. dubna 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Petrův 3,10-12 (MP3) ;   text kázání (PDF) ;   nahrávka kázání (na YouTube)

Neděle 19. dubna 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Židům 3,7-8 (MP3) ;   text kázání (PDF)

Pondělí 13. dubna 2020
(Velikonoční pondělí)

br. Jaromír Kašpar - zamyšlení
Jan 20,19 (MP3) ;   text zamyšlení (PDF)

Neděle 12. dubna 2020
(Velikonoční neděle)

kvartet
Pán Bůh je láska (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Jan 20,11-17 (MP3) ;   text kázání (PDF)

br. Pavel Fajmon - podnět k zamyšlení
Veselé Velikonoce?! - Římanům 5,12; Jan 3,16 aj. (PDF)

br. Václav Kašpar - zamyšlení
Efezským 2,12-18 (MP3) ;   text zamyšlení (PDF)

br. Antonín Fajmon - úvaha
Jan 8,54 (PDF)

br. Daniel Kašpar - zamyšlení
Židům 2,6-18 a 4,14-16 (MP3) ;   text zamyšlení (PDF)

píseň
Proudy živé plynou (MP3)

rodina Kašparova "horní" - velikonoční hudební pozdravy
Gospel; Hallelujah (odkaz na YouTube)

Pátek 10. dubna 2020
(Velký pátek)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Marek 15,1-22 (MP3) ;   přepis kázání (PDF)

Neděle 5. dubna 2020

br. Pavel Fajmon - podnět k zamyšlení
Pozvání do přírody - Žalm 19,2-4; Přísloví 6,6-8; Římanům 1,19-20 (PDF)

br. Antonín Fajmon - resumé kázání
2. Korintským 12,8-10 (PDF)

Neděle 29. března 2020

br. Pavel Fajmon - zamyšlení
Žalm 53,2 a Efezským 2,1-10 (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Kazatel 3,1.11-14 (MP3) ;   text kázání (PDF)

Neděle 22. března 2020

br. Václav Kašpar - text kázání
Marek 4,35-41 (PDF)

Neděle 15. března 2020

br. Antonín Fajmon - resumé kázání
Zjevení 5,1-9 (PDF)

 

 

Starší záznamy kázání (2018–2019) z našich bohoslužeb ve formátu mp3 jsou umístěny v audioarchivu dostupném pod tímto odkazem.