Jdi na obsah Jdi na menu

Zde si můžete poslechnout záznamy z našich bohoslužeb. Pro poslech klikněte na příslušný odkaz s označením „(MP3)“.
Přehrávač se otevře v novém panelu prohlížeče. (Mezi panely lze přepínat i  pomocí Ctrl+Tab.)
Pro stažení nahrávky do svého zařízení pak můžete kliknout na tlačítko „Stáhnout“ vpravo nahoře.

Z nedělí, kdy se společná shromáždění z epidemiologických důvodů nekonala, jsou níže k dispozici audionahrávky či přepisy kázání, nebo alespoň poznámky bratří, kteří by za běžných okolností měli přípravu kázání na starost, a případné další příspěvky.

 

Neděle 30. května 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Job 1,6-12; 2,1-7 (MP3)

Neděle 23. května 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Přísloví 24,30-34; Lukáš 21,25-33 (MP3)

Neděle 16. května 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
Jan 20,19-29 (II.) (MP3)

Neděle 9. května 2021

píseň z archivu (prosinec 2019) - BP 372
Ty staré, staré zvěsti (MP3)text písně (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
1. Petrova 1,3-7 (MP3)

píseň z archivu (srpen 2019) - BP 567
Pánova dobrota predivná (MP3)text písně (PDF)

Neděle 2. května 2021

píseň - BP 214
Na kříži jsi, Jezu tichý (MP3)text písně (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Jan 20,19-29 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň - BP 169
Pojď k Spasiteli (MP3)text písně (PDF)

Neděle 25. dubna 2021

br. Dobroslav Roušar - kázání z archivu (květen 2009)
Exodus 32,1-20; Židům 3,12-15 (MP3)

píseň z archivu (říjen 2018) - BP 343
Ó, ujmi ruku moji (MP3)text písně (PDF)

Neděle 18. dubna 2021

br. Antonín Fajmon - nedělní zamyšlení
1. Korintským 3,11-20 (MP3)

Tuto neděli je od 9:35 hod. prostřednictvím České televize vysílána mimořádná bohoslužba Bratrské jednoty baptistů konaná v prostorách Komunitního centra Matky Terezy v Praze – Hájích. Dovolujeme si na toto vysílání odkázat. Na níže uvedeném odkazu bude možno sledovat jak přímý přenos, tak i záznam této bohoslužby.

televizní vysílání bohoslužby BJB – slovem slouží br. kazatel Pavel Coufal
Přímý přenos / záznam bohoslužby (ODKAZ - ČT2)

Neděle 11. dubna 2021

br. Václav Kašpar - kázání
1. Královská 13,7-24 (MP3)

Pondělí 5. dubna 2021
(Velikonoční pondělí)

píseň
V Tobě je radost (MP3)

br. Jaromír Kašpar - zamyšlení
Sedm Ježíšových slov na kříži (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

instrumentální skladba - odkaz
J. Haydn: Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži (VIDEO)
(interpretace: Chiara String Quartet, 2018)

Neděle 4. dubna 2021
(Velikonoční neděle)

píseň
Šly zrána ke hrobu (MP3)

br. Václav Kašpar - zamyšlení
Velikonoční zamyšlení (MP3)

báseň
Pán Ježíš zemřel za mě i za tebe (MP3)

br. Pavel Fajmon - zamyšlení
O dluzích a dlužnících (PDF)

píseň
Lord, I lift Your name on high / Tvoje jméno vyznávám (MP3)(VIDEO)

báseň
M. Rafajová: Lásky své nelituj (MP3)

br. Antonín Fajmon - zamyšlení
1. Korintským 15,53-57 (MP3)

píseň
Buď sláva Bohu (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 24,1-3; Jan 20,2-18 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň
Buď Tobě sláva (MP3)

Pátek 2. dubna 2021
(Velký pátek)

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Mít pohled obrácený na Kristův kříž (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň
Zde ruce mé (MP3)

píseň - BP 461
Kto ku Kristu na kríži upiera zrak (MP3)text písně (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Numeri 21,4-9; Jan 3,14-16 (VIDEO)audionahrávka (MP3)

Neděle 28. března 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Skutky 8,26-40 (MP3)

Neděle 21. března 2021

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
Mít naději zakotvenou v nebesích (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis modlitebního úvodu (PDF)

píseň z archivu (červen 2016)
Jeť Pán světlo mé (MP3)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…navěky. Amen. (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Exodus 3,10 – 4,12 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
shrnutí hlavních myšlenek kázání (PDF)

píseň
Cestu úzkou znám (MP3)

Neděle 14. března 2021

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Tesalonickým 5,12-24 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň z archivu (květen 2020) - BP 138
Boží Duch kde pracuje (MP3)text písně (PDF)

Neděle 7. března 2021

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…neboť Tvé je království i moc i sláva (PDF)

br. Antonín Fajmon - kázání
Židům 11,1.33-40 a 12,1-11 (MP3)

píseň - BP 552
Oblak svedkov Pána chváli (MP3)text písně (PDF)

Neděle 28. února 2021

br. Václav Kašpar - kázání
Žalm 38 (MP3)

píseň z archivu (červenec 2018) - BP 403
Slož, co srdce tísní (MP3)text písně (PDF)

Neděle 21. února 2021

píseň z archivu (červenec 2020) - BP 170
Pojďte a srdce svá otevřete (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 4,1-13 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň - BP 293
Hrad přepevný jest Pán Bůh náš (MP3)text písně (PDF)

Neděle 14. února 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 15,4a (MP3)

píseň z archivu (listopad 2018)
Hvězdou mojí jasnou (MP3)text písně (PDF)

Neděle 7. února 2021

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
…a odpusť nám naše viny… (VIDEO)
komiks O marnotrantném synovi (PDF)
obrázkové čtení Návrat marnotratného syna (PDF)
odkaz pro sdílení fotografií (WEB)

br. Václav Kašpar - kázání
2. Korintským 10,17-18; Jan 14,1-7 (MP3)

píseň
Ježíš, Ježíš je Pán (MP3)

Neděle 31. ledna 2021

píseň z archivu (září 2020)
Pojďte ke mně všichni (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 11,25-30 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň z archivu (listopad 2017)
Pojď ke mně jen (MP3)

Neděle 24. ledna 2021

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 14,8-12; Jan 15,5 (MP3)

píseň
Být, Jezu, Tvůj (MP3)

Neděle 17. ledna 2021

píseň – BP 586
Sláva Ti, Bože (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…chléb náš vezdejší dej nám dnes (PDF)

br. Václav Kašpar - kázání
3. list Janův 11; Přísloví 12,5-15 (MP3)

píseň z archivu (2011)
Jen krev (MP3)text písně (PDF)

Neděle 10. ledna 2021

píseň z archivu (2019) – BP 590
Až potud nám pomáhal (MP3)text písně (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Žalm 121 (VIDEO)audionahrávka (MP3)text kázání (PDF)

píseň z archivu (2018) – BP 290
Pod ochranou Nejvyššího (MP3)text písně (PDF)

Neděle 3. ledna 2021

br. Pavel Fajmon - konfrontace čísel, grafů a biblických veršů
2020/2021 - Komu a čemu věřit? (PDF)

br. Antonín Fajmon - kázání
Zjevení 21,1-7 (MP3)

br. Daniel Kašpar - zamyšlení
Jan 1,9-12 (MP3)

píseň – EZ 280
Otce nebeského pochvalme z milosti (MP3)text písně (PDF)nahrávka (FB)

Pátek 1. ledna 2021
Nový rok

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
Dívat se dál než na to časné - Žalm 17,14-15 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis modlitebního úvodu (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Svatba Beránkova - Zjevení 19,6-9 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
zkrácený přepis kázání (PDF)

píseň z archivu (2011)
Den nastává (MP3)text písně (PDF)

Neděle 27. prosince 2020

br. Václav Kašpar - kázání
2. Korintským 4,3-6 (MP3)

Pátek 25. prosince 2020
vánoční bohoslužba

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Matouš 16,1-6.13-17 (MP3)

píseň – BP 57
Sláva Tebe, dobrý Bože náš (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - kázání
Lukáš 2,9-10; Filipským 4,4 (MP3)

Neděle 20. prosince 2020

Nedělní škola nadále online.

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…buď vůle Tvá (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
…buď vůle Tvá (VIDEO)


Nahrávky ze shromáždění:

br. kazatel Zdeněk spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Nebýt sami – Římanům 8,31 (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Bůh je s námi – Matouš 1,18-25 (MP3)

píseň – BP 62
V nadhviezdnej výšine (MP3)text písně (PDF)

Neděle 13. prosince 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
Filipským 4,4-7 (MP3)text kázání (PDF)

píseň – EZ 277
Noc ke konci se kloní (MP3)text písně (PDF)

Neděle 6. prosince 2020

Protože tuto neděli se po několikatýdenním přerušení konalo (zatím však s velmi omezeným počtem účastníků) shromáždění v naší modlitebně a protože přímý přenos pro ty, kteří se nemohli zúčastnit osobně, nejsme s to zajistit, rádi jsme využili nabídku sdíleného kázání, které nám (jako i dalším sborům) poskytl předseda VV BJB bratr kazatel Pavel Coufal z Brna.

br. kazatel Pavel Coufal - sdílené kázání
„Přichází ten, který je naší nadějí“ – Izaiáš 9,1-6 (VIDEO)audionahrávka (MP3)


Nedělní škola s ohledem na výše zmíněné kapacitní omezení prozatím online.

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti a jejich rodiče
…přijď království Tvé (PDF)


Nahrávky ze shromáždění:

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám
Lukáš 2,19-20 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Lukáš 2,1-20 (MP3)

Neděle 29. listopadu 2020

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
…duchem/Duchem jsem s vámi - Koloským 2,5a (VIDEO)audionahrávka (MP3)

píseň – BP 492
V den Páně, v ten den klidu (MP3)text písně (PDF)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Najez se! – Přísloví 26,13-16 (VIDEO)přepis kázání (PDF)audionahrávka (MP3)

píseň – BP 522
Nech príde Tvoje kráľovstvo (MP3)text písně (PDF)


adventní pozdrav br. kazatele Pavla Coufala, předsedy výkonného výboru BJB
Adventní pozdrav (VIDEO)přepis (PDF)

Neděle 22. listopadu 2020

píseň – BP 18
Ó, slávny je Boh (MP3)text písně (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 15,21-28 (MP3)text kázání (PDF)videonahrávka kázání (VIDEO)

píseň – BP 36
Ó, velký Bože (MP3)text písně (PDF)

Neděle 15. listopadu 2020

píseň – BP 152
Mnoho je duší (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…posvěť se jméno Tvé (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
…posvěť se jméno Tvé (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis slovíčka (PDF)

píseň - nedělní škola - Dudkovi z ČCE
Hosana (VIDEO)Hosana (MP3)
Hosana - noty a text písničky (PDF)

br. Václav Kašpar - kázání
Matouš 5,1-12 (MP3)text kázání (PDF)

píseň – BP 421
Len v Tvojom zajatí (MP3)text písně (PDF)

Neděle 8. listopadu 2020

píseň – BP 5
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (MP3)text písně (PDF)

br. Antonín Fajmon - kázání
1. Mojžíšova 3,1-5 (MP3)text kázání (PDF)

píseň – BP 248
Bez Ježiša, hoc by som mal všetko (MP3)text písně (PDF)

Neděle 1. listopadu 2020

píseň – BP 6
Hospodin zástupů (MP3)text písně (PDF)

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
…který jsi v nebesích (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 5,1-12 (MP3)text kázání (PDF)videonahrávka kázání (VIDEO)

píseň – BP 128
Ježíši krásný (MP3)text písně (PDF)

Neděle 25. října 2020

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Důvěra – Marek 4, 36–41; Matouš 14, 24–32 (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přibližný přepis promluvy (PDF)

píseň z archivu
Bouře na moři (MP3)

Neděle 18. října 2020

píseň – BP 1
Bože, Tebe chválíme (MP3)text písně (PDF)

S ohledem na okolnosti jsme se rozhodli do bohoslužeb „na dálku“ zahrnout už i program nedělní školy. Prosíme tedy rodiče, buďte dětem při ‚studiu‘ nápomocni – vytiskněte či promítněte, dovysvětlete, rozviňte, předškoláčkům přečtěte – zkrátka, jak bude potřeba. Děkujeme.

br. Pavel Fajmon - nedělní škola: prezentace pro děti
Otče náš – východiska na úplný začátek (PDF)

br. Josef Dvořák - nedělní škola: slovíčko k dětem
Otče náš – oslovujeme Pána Boha jako Jeho děti (VIDEO)audionahrávka (MP3)
přepis slovíčka (PDF)Návrat marnotratného syna – omalovánka (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Marek 2,1-12 (MP3)text kázání (PDF)videonahrávka kázání (VIDEO)

píseň – BP 133
Ó, pojďme všichni zpívat o Pánu Ježíši (MP3)text písně (PDF)

Neděle 11. října 2020

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Daniel 6,4-11 (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Lukáš 5,1-11 (MP3)

Neděle 4. října 2020

br. Pavel Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Síla přímluvy - 1. Mojžíšova 18,23-33 (MP3)

br. Daniel Kašpar - zamyšlení; písňový text
Uvažování o Božích lekcích v kontextu doby; Keď zaveje Duch Boží (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Marek 1,1-22; Marek 2,13-17 (MP3)

Neděle 27. září 2020

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání (sestřih)
Křesťanova gramotnost - Zjevení 1,8 a 22,13; Matouš 28,19-20 (MP3)

V důsledku nedopatření tentokrát nedisponujeme souvislým záznamem. Nabízíme proto bezmála úplný sestřih, vytvořený více či méně plynulým propojením několika kratších nahrávek, které pořídili a ochotně poskytli naši hosté (děkujeme!). Věříme, že i takto bude zvěstované slovo k užitku.

Neděle 20. září 2020

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Jan 14,6 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 14,1-11; Skutky 17,24-27 (MP3)

Neděle 13. září 2020
křestní shromáždění

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám
Koloským 1,15-20 (MP3)

písně
V márnosti som život utrácal; Dřevěný hrubý kříž všechno mění (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání dopoledne
Koloským 2,1-15 (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání odpoledne
Filipským 3,3-14 (MP3)

Neděle 6. září 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
Žalm 78,1-8; 1. Samuelova kap. 18 a 24 (MP3)

Neděle 30. srpna 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Žalm 23; Jan 10,11 (MP3)

Neděle 23. srpna 2020

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Největší sláva; Jan 17,20-23 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 13,1-5 (MP3)

Neděle 16. srpna 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Marek 10,17-31; Lukáš 12,32-34 (MP3)

Neděle 9. srpna 2020

mládež ze sboru Jednoty bratrské Mladá Boleslav - písně
Děkuji, Pane můj; Tvoje láska; Tys mi dal křídla (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Skutky 17,15-34 a Jan 1,10-14.18 (MP3)

Neděle 2. srpna 2020

br. Antonín Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
2. Královská 5,1-7 (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
2. Královská 5,8-17 (MP3)

Neděle 26. července 2020

br. kazatel Milan Kern - kázání
1. Mojžíšova 18,20-33 (MP3)

br. Antonín Fajmon - zkušenost
Povzbuzení díky setkání s dalšími křesťany v situacích, kdy to běžně nečekáme (MP3)

Neděle 19. července 2020

br. Oliver Vít - svědectví
Svědectví o pobytu v nemocnici (MP3)

br. Václav Kašpar - kázání
Jakub 1,22-24 a 1. Korintským 13,12 (MP3)

Neděle 12. července 2020

ses. Daniela Plevová - slovíčko pro děti
Koho má Pán Bůh na světě nejraději? (MP3)

rodina Grindlerových - povzbuzení a písně
Efezským 5,15-20; Mám zde Přítele; Přišel bych rád; Jako po dešti slunce jas (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - kázání
Matouš 13,44 (MP3)

Neděle 5. července 2020
(První červencová neděle)

přivítání
Přivítání (MP3)

společná píseň
Ta údolí, ty hory (MP3)

br. Jaromír Kašpar - úvod k modlitbám
Jan 19,19-22 (MP3)

společná píseň
Verný si, láskavý (MP3)

ses. Daniela Plevová - slovíčko pro děti
Víra a čekání; Žalm 42,6 / 42,12 / 43,5 (MP3)

br. Petr Kadlec - pozdravení
Pozdrav hostů z CB Česká Třebová (MP3)

br. Oliver Vít - pozdravení a svědectví
Vděčnost Bohu; Žalm 95,1-7a (MP3)

ses. Jitka Coufalová - pozdravení
Pozdrav hostů z BJB Brno (MP3)

společná píseň
Ó, pojďme všichni zpívat (MP3)

br. kazatel Luděk Šíp - kázání
Filipským 1,12-26 (MP3)

společná píseň
Kdo Bohu ve všem oddává se (MP3)

br. kazatel Jaroslav Pleva - zamyšlení
Zamyšlení nad odkazem M. Jana Husa (MP3)

společná píseň
Čuj, kto meno Krista nosíš (MP3)

slovo na cestu
Slovo na cestu a požehnání (MP3)

společná píseň
Proudy živé plynou (MP3)

Neděle 28. června 2020

br. kazatel Zdeněk Spilko - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Učit se o Pánu Bohu je dobré, ale je to málo: Je třeba s Ním žít a učit se od Něj; Efezským 2,8-9 (MP3)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Lukáš 13,4-5; Kazatel 7,15-20 (MP3)

Neděle 21. června 2020

br. Pavel Fajmon - úvod k modlitbám a slovíčko pro děti
Poučení z velké vody: Jak nám mohou i nepříjemné věci být v důsledku prospěšné? (MP3)

br. Antonín Fajmon - kázání
Římanům 8,14; Jan 15,4-5.9 (MP3)

Neděle 14. června 2020

Shromáždění se nekonalo z důvodu mimořádné situace v obci.

Neděle 7. června 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
Matouš 16,13-23 (MP3);   text kázání (PDF)

Neděle 31. května 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Joel 2,28-32; Jan 16,13-14 (MP3);   text kázání (PDF)

Neděle 24. května 2020

br. Antonín Fajmon - kázání
Jan 3,8 (MP3);   přibližný přepis kázání (PDF)

Neděle 17. května 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Korintským 1,10-31 (MP3) ;   text kázání (PDF) ;   nahrávka kázání (na YouTube)

br. Pavel Fajmon - několik myšlenek, postřehů a názorů
Něco o církvi a Božím soudu - Matouš 7,22-23; Matouš 25,31-41 (PDF)

Neděle 10. května 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Skutky 17,30-31 a Lukáš 15,11-24 (MP3) ;   text kázání (PDF)

Neděle 3. května 2020

br. Antonín Fajmon - resumé kázání
Jan 6,26-27.35.55-56 (PDF)

ses. Radana Fajmonová - příspěvek k zamyšlení
výňatek z knihy Brennana Manninga „Uchvácen Kristem“ (PDF)

Neděle 26. dubna 2020

br. Jaromír Kašpar - kázání
1. Petrův 3,10-12 (MP3) ;   text kázání (PDF) ;   nahrávka kázání (na YouTube)

Neděle 19. dubna 2020

br. Václav Kašpar - kázání
Židům 3,7-8 (MP3) ;   text kázání (PDF)

Pondělí 13. dubna 2020
(Velikonoční pondělí)

br. Jaromír Kašpar - zamyšlení
Jan 20,19 (MP3) ;   text zamyšlení (PDF)

Neděle 12. dubna 2020
(Velikonoční neděle)

kvartet
Pán Bůh je láska (MP3)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Jan 20,11-17 (MP3) ;   text kázání (PDF)

br. Pavel Fajmon - podnět k zamyšlení
Veselé Velikonoce?! - Římanům 5,12; Jan 3,16 aj. (PDF)

br. Václav Kašpar - zamyšlení
Efezským 2,12-18 (MP3) ;   text zamyšlení (PDF)

br. Antonín Fajmon - úvaha
Jan 8,54 (PDF)

br. Daniel Kašpar - zamyšlení
Židům 2,6-18 a 4,14-16 (MP3) ;   text zamyšlení (PDF)

píseň
Proudy živé plynou (MP3)

rodina Kašparova "horní" - velikonoční hudební pozdravy
Gospel; Hallelujah (odkaz na YouTube)

Pátek 10. dubna 2020
(Velký pátek)

br. kazatel Zdeněk Spilko - kázání
Marek 15,1-22 (MP3) ;   přepis kázání (PDF)

Neděle 5. dubna 2020

br. Pavel Fajmon - podnět k zamyšlení
Pozvání do přírody - Žalm 19,2-4; Přísloví 6,6-8; Římanům 1,19-20 (PDF)

br. Antonín Fajmon - resumé kázání
2. Korintským 12,8-10 (PDF)

Neděle 29. března 2020

br. Pavel Fajmon - zamyšlení
Žalm 53,2 a Efezským 2,1-10 (PDF)

br. Jaromír Kašpar - kázání
Kazatel 3,1.11-14 (MP3) ;   text kázání (PDF)

Neděle 22. března 2020

br. Václav Kašpar - text kázání
Marek 4,35-41 (PDF)

Neděle 15. března 2020

br. Antonín Fajmon - resumé kázání
Zjevení 5,1-9 (PDF)

 

 

Starší záznamy kázání (2018–2019) z našich bohoslužeb ve formátu mp3 jsou umístěny v audioarchivu dostupném pod tímto odkazem.