Jdi na obsah Jdi na menu

Milí návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách pustorybenského společenství církve Bratrské jednoty baptistů, které je z organizačního hlediska kazatelskou stanicí Sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě.

Dovolte, abychom se Vám krátce představili. Jsme křesťanskou evangelikální církví, společenstvím lidí, kteří věří v Pána Ježíše Krista a snaží se Ho více poznávat a ve svých životech Ho následovat. Měli jsme možnost poznat, že Bohu záleží na každém člověku. Našli jsme osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem, který se za nás obětoval a pro nás byl vzkříšen, aby nás s Bohem usmířil. K tomuto poznání chceme pozvat i Vás.

Na těchto stránkách můžete najít informace o našem společenství a jeho životě. Scházíme se k pravidelným nedělním bohoslužbám, jejichž součástí je výklad Bible, krátké slovíčko pro děti, společné modlitby a zpěv. Po shromáždění můžete setrvat v družném rozhovoru. Mimo neděle se scházíme také ve čtvrtky ke studiu Bible v rámci biblických hodin.

Život našeho společenství nejlépe poznáte, pokud navštívíte některé z našich společných setkání. Rádi Vás uvítáme v naší modlitebně v Pusté Rybné č. ev. 69.

 

Verš pro naše společenství na rok 2019:
(ostatní verše na rok 2019 zobrazíte kliknutím na obrázek níže)

Bratří, jestliže by kdo z vás pobloudil od pravdy, a někdo by jej zase obrátil, věziž, že ten, kdož by odvrátil hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši od smrti, a přikryje množství hříchů. (Jakub 5, 19–20)